2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT [2NYB47] [Hết hạn đăng xe]

809 triệu
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT
  • 2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT

2018 Chevrolet Trailblazer 2.5 MT

TrailBlazer 2.5L số sàn
Còn 2 bé màu đen & đỏ có sẵn giao ngay
- 7 chỗ
- 3 giàn lạnh
- máy dầu
- nhập khẩu
Tám lẻ chín triệu